Samenlevingsdienst

Samenlevingsdienst

13 oktober 2023

Jeugd

De gemeente Kapellen werd gecontacteerd door het platform voor de samenlevingsdienst met de vraag om eventuele samenwerkingsmogelijkheden te bekijken.

Dit platform biedt jongeren tussen 18 en 25 jaar de mogelijkheid om zich gedurende 6 maanden voltijds te engageren voor maatschappelijke projecten, waarbij ze hun competenties kunnen versterken.

Hierbij krijgen ze, naast vrijwilligerswerk, ook vormingen en individuele begeleiding en ondersteuning door een jongerenbegeleider en psycholoog.

Hierdoor krijgen de jongeren de gelegenheid om bepaalde vaardigheden te verwerven, levenservaring op te doen en gericht na te denken over de toekomst. Op die manier tracht het platform de jongeren te helpen om hun plaats te vinden binnen de samenleving.

Het college van burgemeester en schepenen gaf toestemming om een charter te ondertekenen, waarmee ze de maatschappelijke waarde van de Samenlevingsdienst erkennen.

Daarnaast werd ook akkoord gegaan met het engagement voor een samenwerking onder de vorm van informatieverstrekking en het ondersteunen van een project- of opleidingsdag (bv. Door het ter beschikking stellen van een locatie).

Nieuws uit Kapellen