Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het project aanleg fietspad Heidestraat-Zuid

Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het project aanleg fietspad Heidestraat-Zuid

20 juni 2023

VerkeerWegenwerken

Er zal door de gemeente Kapellen een dubbelrichtingsfietspad worden aangelegd langs de Heidestraat-Zuid, tussen De Uitlegger en de Houtsniplei. In het kader van deze werken werden twee samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt.

Een eerste samenwerkingsovereenkomst is met de gemeente Brasschaat. In dit project is namelijk ook een karrenspoor van 850 meter voorzien tussen de Heidestraat-Zuid en de Licht Vliegwezenlaan voorzien, waarbij 100 meter zich op Brasschaats grondgebied zal bevinden.

Hierbij zal het aandeel van de gemeente Brasschaat € 42.575,00 bedragen en het aandeel van de gemeente Kapellen 1.400.454,00.

Een tweede samenwerkingsovereenkomst is met het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Het nieuwe fietspad zal namelijk worden aangelegd in de berm en een gedeelte van deze berm is eigendom van het ANB.

Hierbij zal het ANB de nodige zone kosteloos ter beschikking stellen van de gemeente Kapellen waarbij ANB wel eigenaar blijft van de grond.

Nieuws uit Kapellen