Schilderwerken Oud Gemeentehuis

Schilderwerken Oud Gemeentehuis

31 juli 2023

Openbaar domein

De houten kroonlijsten en dakkapellen van het Oude Gemeentehuis, gevestigd aan de Antwerpsesteenweg 2, behoeven periodiek onderhoud.

Op verschillende plaatsen is de staat van het schilderwerk dusdanig dat het onderliggend hout bloot komt te liggen. Een nieuwe laag beschermde verf is aan de orde.

Voor het uitvoeren van deze werken dient een stelling geplaatst te worden rondom het gebouw. Dit geeft de kans om ook de gevel onder handen te nemen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst patrimonium om een prijsvraag op te starten zodat de werken kunnen uitgevoerd worden in de lente van 2024.

Nieuws uit Kapellen