Snelheidsbeperking op de Kalmthoutsesteenweg

Snelheidsbeperking op de Kalmthoutsesteenweg

23 februari 2024

Verkeer

Op de gewestweg Kalmthoutsesteenweg zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toegankelijke bushaltes aanleggen ter hoogte van het Mastenbos (parking loopgravenpad).

Op verzoek van de gemeente Kapellen wordt ook een oversteekplaats voor voetgangers in het ontwerp opgenomen.

In afwachting van de nieuwe inrichting gaat AWV akkoord om de maximum snelheid in deze bocht van de Kalmhoutsesteenweg te verlagen van 70 km/uur naar 50 km/uur.

Wandelaars en joggers kunnen aldus veiliger de gewestweg oversteken.

Dit verkeersreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van maandag 19 februari.

Nieuws uit Kapellen