Snoeien van straatbomen

Snoeien van straatbomen

15 januari 2024

Milieu

Er werd een bestek opgemaakt voor het ‘Snoeien van straatbomen’. Deze opdracht behelst het snoeien van ca. 3.850 (kleinere) bomen, verspreid op de bermen in verschillende wijken in de gemeente.

De opdracht voorziet 2 grote onderdelen, namelijk de ‘wintersnoei’ van straatbomen (dit zijn kleinere bomen die geknot en/of gevormsnoeid moeten worden) en de ‘zomersnoei’ waarbij enkel water- en stamloten gesnoeid moeten worden in de zomerperiode in functie van de zichtbaarbeid of toegankelijkheid van wegen en voetpaden.

De basisopdracht wordt gegund aan Aralea VZW voor het bedrag van € 45.385,50 exclusief btw.

Nieuws uit Kapellen