Snoeien van straatbomen

Snoeien van straatbomen

28 oktober 2022

MilieuOpenbaar domein

Het schepencollege stemde in met het bestek en de lastvoorwaarden voor de opdracht van het snoeien van ca. 3850 (kleinere) bomen welke verspreid op de bermen in de verschillende wijken werden aangeplant.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘wintersnoei’ (geknot of gevormsnoeid om een specifieke vorm te behouden) en ‘zomersnoei’ (verwijderen van waterloten en stamschot in functie van de zichtbaarheid en veiligheid op het openbaar domein).

De uitvoeringsperiode van deze snoeiwerken loopt van 1 januari 2023 tot einde september 2023. Er wordt aan 10 gespecialiseerde ondernemingen prijs gevraagd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Nieuws uit Kapellen