Straatbomen Campanulalaan

Straatbomen Campanulalaan

25 juli 2023

MilieuOpenbaar domein

In 2022 werd melding gemaakt van zwammen op 5 oude Amerikaanse eiken in de Campanulalaan.

Ondertussen werd één zwaar aangetaste boom reeds gerooid. Voor de vier andere bomen werd dit jaar een herevaluatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat deze allemaal gebreken hebben en ze te risicovol zijn om te behouden.

In het kader van de veiligheid werd dan ook besloten om deze vier bomen te kappen.

Er zal een heraanplaanting gebeuren met een ander type boom, namelijk de Noorse esdoorn.

Dit alles zal uiteraard tijdig gecommuniceerd worden via een bewonersbrief aan de buurtbewoners.

Nieuws uit Kapellen