Strategisch vastgoedplan wordt opgestart

Strategisch vastgoedplan wordt opgestart

22 maart 2023

BestuurOpenbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de start van de eerste fase in de opmaak van een strategisch vastgoedplan.

In de eerste plaats moet dergelijk plan inzicht geven in de huidige staat van de Kapelse gebouwenportefeuille. Daarnaast is het uiteindelijk de bedoeling dat er een onderbouwd stappenplan voor een duurzaam vastgoedbeleid op lange termijn wordt opgemaakt.

De eerste fase zal worden uitgevoerd in samenwerking met Factor4, waarbij de vastgoedbehoeftes in kaart worden gebracht.

De totale kostprijs van het afgewerkte strategisch vastgoedplan zal afhangen van de bevindingen in deze fase.

Nieuws uit Kapellen