Studieopdracht sporthal Hoogboom

Studieopdracht sporthal Hoogboom

30 oktober 2023

Sport

De gemeente Kapellen heeft een project opgezet voor een volledige energetische renovatie van de sporthal van Hoogboom.

Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opteerde voor een scenario waarbij de focus wordt gelegd op het isoleren van de buitenschil, het energetisch verantwoord ventileren en energieopwekking via een lucht-water warmtepomp.

Het dak blijkt niet draagkrachtig genoeg te zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Bij de studie wensen we toch te onderzoeken welke investeringen noodzakelijk zijn om het dak toch aan te passen voor de plaatsing van zonnepanelen.
Het AGB gaat op zoek naar een studiebureau voor het uitschrijven van een bestek. De opdracht voor de uitvoerende partij omvat de renovatie, coördinatie der werken, financiering en onderhoud gedurende 15 jaar.

Het AGB zal de kosten over een periode van 15 jaar afbetalen; het energieverbruik zal het AGB wel zelf regelen. De studieopdracht, waarvoor een aantal gespecialiseerde studiebureaus worden uitgenodigd, zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Nieuws uit Kapellen