Subsidie verweven werklocaties leegstand bedrijfsruimtes

Subsidie verweven werklocaties leegstand bedrijfsruimtes

13 april 2023

OndernemenWerk

De aanvraag van de gemeente om subsidies te bekomen voor het indienen van projectvoorstellen met het oog op verweven werklocaties werd goedgekeurd.

De totale subsidie bedraagt € 200.000,00 voor 3 werkingsjaren.

Met deze gelden werd ondermeer een extra personeelslid aangeworven.

Het schepencollege wil hiermede volledig inzetten op bestrijding van leegstand van bedrijfsruimtes, handelspanden, horeca, KMO, … .

Nieuws uit Kapellen