Subsidies buiten de GROS voor ontwikkelingssamenwerking in 2023

Subsidies buiten de GROS voor ontwikkelingssamenwerking in 2023

3 november 2023

Bestuur

Er werden twee aanvragen ingediend voor een subsidie in het kader van ontwikkelingssamenwerking buiten de GROS. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking heeft in vergadering van 27 september 2023, deze beide aanvragen besproken en grondig geëvalueerd.

De eerste aanvraag betreft de opgerichte vereniging “Toubabou-Farafin”, waarbij een persoon werkzaam is als vroedvrouw in een gezondheidscentrum van de staat in Burkina Faso. Ook wordt onmiddellijke zorg en hulp geboden bij blessures, acute malaria-aanvallen, … .

Een andere persoon is werkzaam als animator om vooral jongeren te sensibiliseren rond seksualiteit. Met de opbrengst van een activiteit in België heeft men 5 kindjes succesvol kunnen laten staten op school. De subsidie uit het verleden werd aangewend voor de oprichting van een apotheek en operatiekwartier aan het dispensarium in Farakoba in Burkina Faso.

De tweede aanvraag is van de vereniging vzw H. Josephine Bakhita, waarbij een missionaris werkzaam is in Zuid-Soedan. Verder levert men er steun aan de lokale regio van Sakure. Dit onder meer door waterputten te bouwen (bvb. in Burimako).

Ook werden er twee kapellen gebouwd aan de universiteit van Yambio en in Munguri. Er wordt steun gevraagd om meer waterputten te installeren, aangezien er nog twaalf gehuchten zijn waar er geen drinkbaar water is.

Het schepencollege stemde in met een subsidie van € 250,00 aan project 1 en bijdrage van € 1.500,00 aan project 2

Nieuws uit Kapellen