Subsidies cultuurverenigingen 2021-2022

Subsidies cultuurverenigingen 2021-2022

28 december 2022

CultuurFinanciën

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2021-2022. Ook dit jaar voor dit werkjaar zal er gewerkt worden met een aangepaste regeling, zoals op de gemeenteraad van 19 september 2022 werd goedgekeurd.

Hierbij zijn volgende regels van toepassing: een verhoging van basissubsidie van € 150,00 naar € 250,00 omwille van meer focus op basissubsidies in plaats van accenten die niet konden gelegd worden door de weerslag van Covid-19 en een gemiddelde van de accentsubsidies van de voorbije drie werkingsjaren (met uitzondering van 2020).

Daarnaast werd voor nieuwe verenigingen en voor één andere vereniging rekening gehouden met een gemiddeld aantal accentpunten van alle verenigingen.

Het totale subsidiebedrag bedraagt € 22.949,93 en zal worden verdeeld onder de cultuurverenigingen, die in aanmerking komen.

Nieuws uit Kapellen