Subsidies milieuverenigingen werkjaar 2021-2022

Subsidies milieuverenigingen werkjaar 2021-2022

6 december 2022

FinanciënMilieu

De milieu- en natuurverenigingen hebben de mogelijkheid om een aanvraag tot subsidie in te dienen. Volgens het gemeentelijk subsidiereglement kan men een bedrag van € 62,50 per actie/milieupunt verkrijgen.

VELT Polder heeft zes acties georganiseerd en ontvangt een bedrag van € 375,00.

Ook Natuurpunt Kapellen krijgt de goedkeuring van het schepencollege voor de zes acties die ze hebben georganiseerd en ontvangen eveneens € 375,00.

Nieuws uit Kapellen