Subsidies voor verenigingen en projecten voor ontwikkelingssamenwerking

Subsidies voor verenigingen en projecten voor ontwikkelingssamenwerking

31 oktober 2023

Financiën

Na de coronacrisis is er een algemene trend waar te nemen bij de verenigingen dat er meer werk bij minder mensen terecht komt.

Aangezien dit ook bij de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) zo is, willen we een aangepaste regeling hanteren voor de subsidies van het voorbije werkingskaar.

De verenigingen zullen slechts aan één activiteit van de GROS dienen deelgenomen te hebben om dat er slechts één activiteit heeft plaatsgevonden (GROS-ontbijt – 6 november 2023). De gemeente ontving inmiddels drie subsidieaanvragen voor projecten inzake ontwikkelingssamenwerking.

Aan de gemeenteraad zal gevraagd worden om akkoord te gaan met de afwijking op het reglement en te beoordelen om actief te lid te zijn van de GROS op basis van deelname aan slechts één activiteit in plaats van twee.

Nieuws uit Kapellen