Thuiskringlopen – compostmeesters

Thuiskringlopen – compostmeesters

9 mei 2023

Milieu

Jaarlijks wordt er in Kapellen ongeveer 88kg GFT per inwoner opgehaald. Een belangrijke schakel om de hoeveelheid GFT te verkleinen, is het inzetten op thuiskringlopen bijvoorbeeld: thuis composteren, het houden van kippen, …

De gemeente moedigt inwoners actief aan rond deze thema’s door materiaal voor composteren aan een gunsttarief aan te bieden en een jaarlijkse kippenactie te organiseren.

Daarnaast wordt er beroep gedaan op de compostmeesters. Dit zijn vrijwilligers die bij inwoners en op verschillende basisscholen langs gaan om hen te begeleiden bij het composteren en zijn tevens iedere zaterdag aanwezig op het containerpark.

Het college geeft de goedkeuring om in 2023 opnieuw voor onze compostmeesters én nieuwe kandidaten een gratis uitstap te organiseren rond thuiskringlopen en dit naar Comité Jean-Pain in Londerzeel en de samenpluktuin van Velt.

Nieuws uit Kapellen