Toegankelijkheidsregeling gemeentelijk Natuurgebied Het Rood goedgekeurd

Toegankelijkheidsregeling gemeentelijk Natuurgebied Het Rood goedgekeurd

22 maart 2024

Openbaar domein

Op 27 februari 2024 ontving de gemeente Kapellen een adviesvraag per mail van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), inzake de toegankelijkheidsregeling voor Het Rood in Kapellen.

Er zijn geen wijzigingen in de toegankelijkheid ten opzichte van de huidige situatie: de officiële paden blijven toegankelijk voor voetgangers en honden moeten overal aan de leiband (behalve in de hondenlosloopzone).

Gemotoriseerd verkeer, ruiters en fietsen blijven verboden.

Natuurpunt tracht wel alle ‘sluipwegen’ (geen officiële en/of gewenste wandelpaden) die door de jaren heen ontstaan zijn te supprimeren en het gebruik te ontmoedigen door takken te plaatsen om de doorgang te blokkeren.

Het college van burgemeester en schepenen stemde in met de toegankelijkheidsregeling van het Rood en maakt een gunstig advies over aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Alle wandelaars blijven dus van harte welkom in dit prachtige gemeentelijk natuurdomein met respect voor de wandelpaden en mits honden aangelijnd te houden.

Nieuws uit Kapellen