Toekennen van subsidies aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking

Toekennen van subsidies aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking

11 december 2023

Financiën

De gemeente Kapellen ontving die subsidieaanvragen voor projecten inzake onwikkelingssamenwerking.

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking beoordeelde de projecten positief. Op basis van het reeds eerder door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement werden de volgende subsidies toegestaan:
– € 3.571,43 voor het niet-NGO-project ‘dagelijke warme maaltijd voor alle 480 kleuters/peuters in Jambanjelly Day Care Center and Nursery School, Gambia (ingediend door vzw Gambiavrienden).
– € 3.571,43 voor het niet-NGO-project ‘renovatie klassenblok Comprehensive Seundary School’ in Kogistate, Nigeria (ingediend door VZW Sunchild).
– € 2.500,00 voor het NGO-project ‘Comité equidad de Genero e inclusión (commissie gendergelijkheid en inclusie), opgericht onder inpuls van Red del Vino in Santa Cruz, Chili (ingediend door vzw Oxfam Wereldwinkel Kapellen).

Nieuws uit Kapellen