Toetreding tot de aankoopcentrale voor groepsaankoop ‘duurzame voertuigen’

Toetreding tot de aankoopcentrale voor groepsaankoop ‘duurzame voertuigen’

19 april 2023

Bestuur

Een aantal dienstwagens van de gemeente zijn aan vernieuwing toe. Het gaat hierbij ondermeer over oudere camionettes waar door hoge onderhouds- en herstellingskosten een vervanging zich opdringt.

Om dit zo duurzaam en efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft het college van burgemeester en schepenen een principiële goedkeuring gegeven om toe te treden tot de aankoopcentrale voor groepsaankoop ‘duurzame voertuigen’.

Hiervoor zal de gemeente Kapellen samenwerken met de aankoopcentrale van IGEMO, namelijk “Gestroomd.be”.

Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat er ook kritisch wordt gekeken naar de noodzaak en het gebruik van bepaalde voertuigen.

Nieuws uit Kapellen