Uit de gemeenteraad van maandag 15 mei

Uit de gemeenteraad van maandag 15 mei

16 mei 2023

Gemeenteraad

Burgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds stipt om 20u00 de raad waarop de eerste 10 punten betrekking hadden op raden van bestuur en algemene vergaderingen van intercommunales.

Verder onthouden we uit deze raad de goedkeuring van de vernieuwing van de toplaag van de atletiekpiste en de aankoop van een perceel grond aan de Vloeiende met het oog op de latere realisatie van een fietstunnel onder de spoorweg die aansluiting zal geven aan de Fietsostrade. Ook werd het jaarverslag organisatiebeheersing opgemaakt door de algemeen directeur goedgekeurd.

Net zoals de ons omliggende gemeenten en ook de Nederlandse gemeente Woensdrecht vindt de gemeente Kapellen de tijd voorlopig niet rijp om de kandidatuur voor een Nationaal Park Kalmthout te ondersteunen. De CD&V verliet bij dit punt de zitting. Vlaams Belang fractie en aantal leden van de N-VA onthielden zich, Sp.a en Groen stemden tegen het besluit om voorlopig geen steun te geven aan de kandidatuur.

Nieuws uit Kapellen