Uit de gemeenteraad van maandag 18 september

Uit de gemeenteraad van maandag 18 september

19 september 2023

Gemeenteraad

Na de vakantie kreeg de raad een uitgebreide, weliswaar met korte punten, agenda voorgeschoteld.

Burgemeester Dirk Van Mechelen begon de vergadering met de eedaflegging van de heer Wilfried Van Wesenbeeck die voor onze coalitiepartner het mandaat van Peter Vanalme verder zal zetten.

De raad gaf vervolgens goedkeuring aan een regeling waarbij aan buurtbewoners en eventueel bedrijven de mogelijkheid geboden wordt om een parkeerabonnement te kopen voor de ondergrondse parking Watertoren.

Verder gaf de raad, na toelichting van Dirk Van Mechelen, goedkeuring voor het bouwen van een kleedruimte aan B plein van RFC Cappellen.

Open Vld schepen Koen Helsen informeerde de gemeenteraad over de aanpassing van een aantal verkeersreglementen, die de veiligheid van fietsers bevorderen, vooral in de omgeving van de Heidestraat.

Tot slot werd na bijkomende informatie over de stand van zaken van kinderopvang door Open Vld Schepen, goedkeuring gegeven aan de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de dienst voor opvanggezinnen.

Nieuws uit Kapellen