Verbetering voetpaden in Papenboslaan en Zwarte-beeklaan

Verbetering voetpaden in Papenboslaan en Zwarte-beeklaan

14 mei 2024

Openbaar domein

De voetpaden in de Papenboslaan en de Zwarte-Beeklaan verkeren in slechte staat.

Er werd een plan opgesteld om de voetpaden te verwijderen, waarbij enkel de opritten en bestaande paadjes naar de voordeur verhard zullen blijven.

Hierbij zullen de bermen worden ingezaaid en zullen de bomen behouden blijven.

Voor dit onthardingsproject werd een bestek opgesteld en de raming voor dit project wordt geschat op € 44 530,00 exclusief btw.

De opdracht zal gegund worden volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de werken zijn voorzien tussen 2 september en 7 oktober.

Nieuws uit Kapellen