Verkeersreglement voor de Bloemenlei

Verkeersreglement voor de Bloemenlei

25 oktober 2022

Verkeer

Er wordt veelvuldig geparkeerd in de berm, dicht bij het kruispunt met de Kapelsestraat. Met als gevolg een beperkte zichtbaarheid bij het verlaten van de Bloemenlei.

Het college gaat akkoord om een parkeerverbod in te stellen. Hierdoor raken de bermen minder beschadigd en verhogen we de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid.

Een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van de Bloemenlei met een stilstaan en parkeerverbod zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Nieuws uit Kapellen