Vernieuwing voetpad Essenhoutstraat

Vernieuwing voetpad Essenhoutstraat

22 december 2022

Openbaar domeinWegenwerken

Het college gaf goedkeuring aan de gunning voor heraanleg van het voetpad aan de Essenhoutstraat tussen Palmstraat en Peedreef.

De werken zullen gegund worden aan de firma Boden uit Essen voor de prijs van € 32.419,34.

Deze werken zullen uitgevoerd worden in het voorjaar 2023.

Nieuws uit Kapellen