Verplichting laadpalen op grote parkings bij niet-residentiële gebouwen

Verplichting laadpalen op grote parkings bij niet-residentiële gebouwen

17 mei 2024

MilieuVerkeer

Alle bestaande niet voor bewoning bestemde gebouwen met een (naastgelegen) parkeerterrein met meer dan 20 parkeerplaatsen moeten uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust worden met minstens 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig.

Dit geldt voor private, doch ook voor de gemeentelijke gebouwen.

De uitrol van de publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein wordt de komende jaren georganiseerd door de Vlaamse overheid via een concessie-opdracht aan private firma’s.

Het gemeentebestuur van Kapellen bepaalde in het college van 13 mei jl. de verschillende locaties waar via de Vlaamse overheid (bijkomende) laadpalen zullen geplaatst worden, zoals onder andere op de parking ’t Kerkske, Kasteel Beukenhof, zwembad en sporthal centrum aan de Koolkaai, enzovoort.

Nieuws uit Kapellen