Verslag gemeenteraad van maandag 19 december

Verslag gemeenteraad van maandag 19 december

20 december 2022

Gemeenteraad

Na het afhandelen van de agenda van de OCMW-raad opende burgemeester Dirk Van Mechelen de gemeenteraad met de mededeling dat mevrouw Valerie Van Peel van onze coalitiepartner N-VA op 14 november ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Nicole Demaerel-Recourdon.
Het hoofdmenu van deze gemeenteraad bestond uit het bespreken van het meerjarenplan 2020-2025 en het vastleggen van het percentage van de aanvullende personenbelastingen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Open Vld schepen voor begroting en financiën weerlegde de kritiek van de oppositie dat met besparingen de tekorten konden worden weggewerkt. De stijging van onder meer energie- en loonkosten (die niemand verwacht had) kan niet worden weggewerkt met het snoeien in uitgaven tenzij we bijvoorbeeld het zwembad sluiten en stoppen met de buitenschoolse kinderopvang aldus schepen Luc Janssens.

De coalitie Open Vld – N-VA heeft de beleidskeuze gemaakt om de dienstverlening aan de burgers niet af te bouwen en ook geen verhogingen door te voeren op de retributies en bijdragen hiervoor.
Hierdoor wordt het percentage van de aanvullende personenbelasting aangepast naar 5,5 {1aa364f491e28c5ec682853fd62eef674529bd1ce5d3fea3602dcea1255b6ed6} en worden de opcentiemen op de OV vastgelegd op 589 waardoor Kapellen nog steeds bij de fiscaal vriendelijkste gemeenten van Vlaanderen hoort.

Met onthouding van enkele oppositieleden en de neen-stemmen van enkele anderen werden deze aanpassingen door alle raadsleden van de meerderheid goedgekeurd.

Nieuws uit Kapellen