‘Viering van de jarige’ in het dienstencentrum

‘Viering van de jarige’ in het dienstencentrum

27 maart 2024

Senioren

In lijn met het Woonzorgdecreet dient men vanuit de dienstencentra ook in te zetten op het bereiken en de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.

Een van de initiatieven hierrond is een samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst.

Doel is om de burgers, bekend bij de sociale dienst, mee te laten participeren aan activiteiten in het dienstencentrum.

Men richt zich dan in het bijzonder op mensen die wat terughoudend zijn om deel te nemen, om allerlei verschillende redenen (financiële beperkingen, sociale isolatie, …).

Een bijkomend nieuw initiatief is de mogelijke deelname aan de ‘viering van de jarige’. Aan het einde van elk kwartaal zullen ‘klanten’ van de sociale dienst mee uitgenodigd worden voor een traktatie en rondleiding in het centrum.

Het gemeentebestuur van Kapellen draagt hiervan de kosten.

Nieuws uit Kapellen