Vlaams Kampioenschap Tegelwippen 2024

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen 2024

3 april 2024

Milieu

Het Departement Omgeving organiseert van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 een tweede Vlaams Kampioenschap Tegelwippen.

Bedoeling is om burgers positief te sensibiliseren en aan te zetten tot actie (tegels uitbreken in voor-, achter- of geveltuin).

Met dit Kampioenschap wil men Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook mooier maken.

Het geeft ook de opportuniteit voor steden en gemeenten om de communicatie rond hun eigen onthardings- en vergroeningsacties aan het Kampioenschap te koppelen.

Via een registratie op de website wordt een ‘tegelstand’ bijgehouden.

In 2023 heeft de gemeente Kapellen deel genomen aan het Kampioenschap met als resultaat dat er 9.318 tegels werden gewipt (339,74 tegels per 1.000 inwoners).

De intercommunale IGEAN biedt vanuit het energiek huis aan om zuiver steenpuin gratis te laten aanbieden op het recyclagepark.

In 2023 werd zo 17.985 kg binnengebracht.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om ook in 2024 aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen deel te nemen.

Nieuws uit Kapellen