Voorlopige goedkeuring regionaal mobiliteitsplan Routeplan 2030

Voorlopige goedkeuring regionaal mobiliteitsplan Routeplan 2030

12 september 2023

Verkeer

In het najaar zal het regionaal mobiliteitsplan Routeplan 2030 voor de Vervoerregio Antwerpen in openbaar onderzoek gaan. Er worden momenteel enkele digitale informatiesessies gegeven waarbij de essentie van het plan, de resultaten van het strategisch MER en de aanpak van het openbaar onderzoek worden toegelicht. Het regionaal mobiliteitsplan Antwerpen bestaat uit meerdere documenten die je kan raadplegen via https://routeplan2030.be/documenten/

Deze documenten zijn een oriëntatienota (inventaris bestaande toestand), de visienota (met vermelding gemeenschappelijke missie), het regionaal mobiliteitsplan van 2020, aangevuld met nota’s over feederlijnen; doorstroming; mobiliteitsknooppunten; parkeerstrategie; wegencategorisering; vervoer op maat; personenvervoer over water en goederenvervoer.

Ook het actieplan (op basis van de plannota’s en nota’s gebiedsgerichte werking) en het evaluatiekader maken deel uit van het bundel.
Aan de Vervoerregioraad van einde september zullen de definitieve teksten worden voorgelegd voor voorlopige goedkeuring, samen met het strategisch MER.

Aansluitend wordt dit ook aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken voorgelegd voor voorlopige vaststelling, waarna een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. Het openbaar onderzoek wordt in elke gemeente gepubliceerd door middel van een tekst op de website.

Alle burgers zullen digitaal of schriftelijk bij de gemeente, bezwaarschriften kunnen indienen.

Nieuws uit Kapellen