Voorstel locaties publieke laadpalen

Voorstel locaties publieke laadpalen

7 april 2023

Openbaar domeinVerkeer

De gemeente Kapellen heeft op haar grondgebied momenteel 7 publieke laadpalen met telkens twee laadpunten.

Samen met een aantal semi-publieke laadpunten, hebben we momenteel een totaal van 38 laadpunten. De verdere uitbreiding van het net van publieke laadpalen zal door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessie-opdracht.

Er zullen automatisch publieke laadpunten worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt. Op strategische plaatsen zullen er publieke laadpalen bijgeplaatst worden.

Het schepencollege zal volgende locaties voorstellen: parkings van sporthal en de kerk te Hoogboom; de parkings aan het Kerkplein en Marktplein in Kapellen-centrum; nabij het station ter hoogte van de Guyotlei; aan de ingang van het gemeentepark (Bergstraat) en aan de Biartlei ter hoogte van de voetbalvelden. Ook in de Dorpsstraat wordt voorgesteld een publiek laadpunt te voorzien.

Nieuws uit Kapellen