Website voor bedrijvengids

Website voor bedrijvengids

8 november 2023

Ondernemen

De handelaarsvereniging en het bestuur wensen een bedrijvengids op te maken.

De mogelijkheden binnen de huidige software van LCP zijn te beperkt.

Het college van burgemeester en schepenen keurt op de opdrachtomschrijving voor de opmaak van een website voor een bedrijvengids goed.

Nieuws uit Kapellen