Werken Hoogboomsteenweg

Werken Hoogboomsteenweg

23 mei 2023

FinanciënWegenwerken

De nutsmaatschappijen zijn op dit ogenblik volop de leidingen aan het vernieuwen op de Hoogboomsteenweg.

Ondertussen werd de aanbestedingsprocedure tot aanstelling van een aannemer voor de aanleg van een nieuw fiets- en voetpad, te samen met de vernieuwing van het wegdek, door het gemeentebestuur beëindigd.

De werken zullen worden gegund tegen een aanbestedingsprijs van € 1.411.590,43 euro (inclusief btw).

Deze werken kunnen rekenen op een beperkte subsidie vanuit Vlaanderen (het Plan Kopenhagen) en een bijdrage van Pidpa.

Nieuws uit Kapellen