Werken middenspanning Jagersdreef

Werken middenspanning Jagersdreef

12 december 2023

Wegenwerken

De afgelopen maanden stelden zich meerdere problemen met de middenspanningskabel in de Jagersdreef. Hierdoor vielen enkele delen van Kapellen zonder stroom.

De kabel dient dringen te worden vervangen, zodat het risico op stroomonderbrekingen vermeden wordt.

De werken worden eerstdaags uitgevoerd. De bevolking wordt hiervan concreet verwittigd.

De werken zullen voornamelijk gebeuren via boringen om de aanwezige bomen maximaal te vrijwaren.

Nieuws uit Kapellen